Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır. Endüstrinin tarihsel gelişimini (endüstri 1.0, 2.0, 3.0) anlamak, yeni dönemde Endüstri 4.0′ ın gelişimini yakalamak için faydalı bir hamle olacaktır.

İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi (2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)’nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi.

Endüstri 4.0 teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

► Nesnelerin İnterneti

► Hizmetlerin İnterneti

► Siber-Fiziksel Sistemler

Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.

Schneider Electric’in EcoStruxure mimarisi, robotik uygulamaları ve artırılmış gerçeklik çözümü Augmented Operator Advisor zirvede öne çıktı. BGN Makina olarak, Endüstri 4.0’ı sanayi evriminin doğal bir süreci olarak görüyoruz, bunun dışında kalmanın sanayinin ve iş dünyasının dışında kalmak anlamı taşıdığını gözlemliyoruz. Bugün Endüstri 4.0 sayesinde maliyetler düşüyor, yenilikçi iş modelleri doğuyor, teknik yenilikler yaratılıyor ve değer zinciri güçleniyor.

Endüstri 4.0’ın Avantajları

► Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması

► Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması

► Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması

► Daha yüksek verimliliğin sağlanması

► Üretimde esnekliğin arttırılması

► Maliyetin azaltılması

► Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

Biz de BGN Makina olarak, Endüstri 4.0’ın uygulamalarını yakından takip etmekteyiz. Schneider’in Augmented Operator Advisor (AOA) yazılımı, bağlamsal ve lokal dinamik bilgilerini birleştirerek fiziksel gerçek yaşam ortamını sanal nesnelerle birleştirme deneyimini yaşamalarını sağlar, anında teşhis ve akıllı bakım ile verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.

AOA Tablet Uygulaması

Augmented Operator Advisor (AOA) ile :

• Arızayı daha hızlı tespit edin. Operatörler sistemdeki otomasyon verilerini gerçek zamanlı olarak tablet üzerinde görselleştirebilir, fiziksel herhangi bir müdahalede bulunmadan elektrik panolarını sanal olarak açabilir.
• Operasyon ve bakım süreçlerini hızlandırın. Teknisyenler sahada bulunan ekipmanların teknik dökümanları, kullanım kılavuzları, elektrik şemaları, çizimleri, talimatlar ve videolara anında erişim sağlayarak bilgiye daha
hızlı ulaşır.
• İnsan hatalarını azaltın. Doğru ekipmanları ve gerçekleştirilecek adımları belirleyerek operatörlerin bakım ve arıza süreçlerinde adım adım yönlendirmeler yaparak bakım prosedürlerinin tamamlanmasını sağlar.